Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
wenel

Regulamin

Zasady obowiązujące w czasie pobytu: - po przybyciu prosimy Państwa o dopełnienie obowiązków meldunkowych oraz uregulowanie płatności w dniu przyjazdu.


Zobowiązani jesteśmy zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie - w pokojach zobowiązuje zakaz palenia tytoniu. Dozwolone jest na tarasie oraz miejscach wyznaczonych
- cisza nocna obowiązuje od godz 22.00 - do 8.00
- osoby niezameldowane mogą przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela
- zachowanie osób zakwaterowanych w naszym obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie ktora narusza tą zasadę
- zwierzęta mogą przebywać za zgodą właściciela obiektu
- ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek oraz żelazek
- jeżeli w trakcie pobytu dojdzie z Państwa winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia, jesteśmy zobowiązani do dochodzenia od Państwa pokrycia strat
- niedozwolone jest również używanie ognia otwartego
- prasowanie odzieży jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
- zabrania się prasowania na kanapach
- prosimy o nie pozostawianie dzieci bez nadzoru
- Wpłaty zadatku w wysokości 20% należy dokonać w ciągu 72h
- Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny
- poufność danych osobowych gości
- Państwa dane osobowe będą należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Nas wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi


hr

corner
corner