Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
wenel

Regulamin

Zasady obowiązujące w czasie pobytu:
- Po przybyciu prosimy Państwa o dopełnienie obowiązków meldunkowych oraz uregulowanie płatności w dniu przyjazdu.
- Zobowiązani jesteśmy zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie.
- W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Dozwolone jest na tarasie oraz miejscach wyznaczonych.
- Cisza nocna obowiązuje od godz 22.00 - do 8.00
- Osoby niezameldowane mogą przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela
- Zachowanie osób zakwaterowanych w naszym obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie ktora narusza tą zasadę
- Zwierzęta mogą przebywać za zgodą właściciela obiektu
- Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek oraz żelazek
- Jeżeli w trakcie pobytu dojdzie z Państwa winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia, jesteśmy zobowiązani do dochodzenia od Państwa pokrycia strat
- Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego
- Prasowanie odzieży jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
- Zabrania się prasowania na kanapach
- Prosimy o nie pozostawianie dzieci bez nadzoru
- Wpłaty zadatku w wysokości 30% należy dokonać w ciągu 3 dni
- Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny
- Zapewniamy poufność danych osobowych naszych Gości
- Państwa dane osobowe będą należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Nas wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi


hr

corner
corner