REGULAMIN POBYTU

Zasady obowiązujące w czasie pobytu

 • Po przybyciu prosimy Państwa o dopełnienie obowiązków meldunkowych oraz uregulowanie płatności w dniu przyjazdu.
 • Zobowiązani jesteśmy zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie.
 • W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Dozwolone jest na tarasie oraz miejscach wyznaczonych.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 – do 8.00
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu
 • Zachowanie osób zakwaterowanych w naszym obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę
 • Zwierzęta mogą przebywać za zgodą właściciela obiektu
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek oraz żelazek
 • Jeżeli w trakcie pobytu dojdzie z Państwa winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia, jesteśmy zobowiązani do dochodzenia od Państwa pokrycia strat
 • Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego
 • Prasowanie odzieży jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
 • Zabrania się prasowania na kanapach
 • Prosimy o nie pozostawianie dzieci bez nadzoru
 • Wpłaty zadatku w wysokości 30% należy dokonać w ciągu 3 dni
 • Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny
 • Zapewniamy poufność danych osobowych naszych Gości
 • Państwa dane osobowe będą należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Nas wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi